člen skupiny PPC group a.s.

Vítejte na našem webu

Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé

Představujeme se Vám jako obchodní společnost, která se na základě předkládaných referencí uchází o Vaši přízeň.V duchu nejmodernějších způsobů organizace práce při realizaci stavebních děl a ve snaze vytvořit prostředí maximálních jistot pro své zákazníky znásobením profesionální síly vznikla společnost CESTAV, stavební společnost s.r.o.

 

Na základě mnoholeté praxe získali vedoucí pracovníci profesionální přístup, dovednost, zkušenost a v kombinaci s technicko-technologickými a obchodními znalostmi a jinými nehmotnými statky se firma CESTAV, stavební společnost s.r.o. stala firmou s vysokou profesionální bonitou. Tato společnost je při své kvalitě předurčena k realizacím těch nejnáročnějších zakázek pro investory, kteří hledají absolutní kvalitu, profesionální přístup, podnikatelskou etiku a jistotu. Všichni členové společnosti považují vyspělost kultury za nejvýznamnější atribut, který znamená nejvyšší hodnotu oceňovanou v obchodních stycích. Proto filozofie firemní kultury společnosti stále hlouběji naplňuje tyto cíle vytyčené při jejím vzniku.

  • solidní jednání se zákazníkem jako generální dodavatel zakázek
  • plníme nejnáročnější požadavky investora nevyjímaje investory zahraniční
  • jsme profesionální společnost, která zakázky realizuje s pomocí nejnovějších poznatků, stavební technologie a organizace řízení
  • jsme schopni vlastní cenovou politikou ovlivňovat výsledné ceny dodávek a to i variantně dle náročnosti zákazníků
  • odborným vedením zajišťujeme kvalitu realizovaných dodávek včetně ochrany životního prostředí
  • na všech zakázkách dbáme na požadovanou jakost všech prováděných činností
  • neustále rozvíjíme a zvyšujeme úroveň vzdělanosti všech svých pracovníků na úseku odborné způsobilosti
  • jsme společnost jejíž vedení plně zabezpečuje příznivé vnitřní klima ve firmě
  • naši pracovníci se bez výhrad ztotožňují s filozofií firemní kultury
  • naše firma je schopna veškeré výše uvedené atributy přenášet na provádění zakázek i v zahraničí s takovou kvalitou jaká je této firmě vlastní

Kontakt

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

info@cestav.eu

Sídlo: Ořešínská 213/5
621 00 Brno

Office: Ponávka 185/2
602 00 Brno

Tel.: +420 545 211 751

Vyhledávání

CESTAV, stavební společnost s.r.o. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode